No Nama Jabatan
1 Muhammad Ali, SE,MM KAUR TU
2 R o p i k Bendahara
3 Saniyah, S.Pd Pelaksana
4 Indah Safitri, A.Md Pelaksana
5 Nurmala Sari Perpustakaan
6 Siska Eliawati, S.Pd Pelaksana
7 Yasin Pelaksana
8 Sintha Uli Pelaksana
9 Taufik Petugas Layanan Khusus
10 Mariyam Petugas Layanan Khusus
11 Sopian Petugas Layanan Khusus
12 Arif Suwarno Petugas Layanan Khusus
13 Solihin Petugas Layanan Khusus
14 AB. Choiruly Satpam
15 Syamsudin Satpam