SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH

 • Sambutan Kepala Sekolah

  Drs. Tarjo, M.Pd

  Assalamu'alaikum wr.wb

  Puji dan syukur senantiasa untuk Ia Yang Maha Menggerakkan dan Maha Pemberi Petunjuk Allah Azza Wajalla. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia yang adil, bijak dan penuh rahmat Nabi Muhammad SAW. kepada keluarganya, para sahabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuknya.

  Sesuai perubahan perkembangan didalam setiap aspek kehidupan baik lokal, nasional, maupun global. sistem pendidikan kita perlu disempurnakan dengan melakukan inflasi dan didalam proses pembelajaran secara terencana dan berkesinambungan.

  Berkenaan dengan hal tersebut diatas SMPN 12 Kota Tangserang Selatan yang telah menerapkan pola pembelajaran berbasis ICT, telah mengantisipasi baik perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran maupun perubahan-perubahan didalam pemberlakuan Kurikulum 2013, yang akan dilaksanakan mulai tahun ajaran 2012-2013.